Ρολά ασφαλείας κλειστού τύπου

Τοποθέτηση ρόλων ασφαλείας κλειστού τύπου σε επαγγελματικό χώρο στάθμευσης.